Karjalan kieli eläy -kuuvves starina vienankarjalaksi

Aleksandra Lesonen, Koštamuš

Mitä karjalan kieli merkiččöy miula

Karjalan kieli še on yhteyš Vienan Karjalah. Karjalan kieli on esituattojen voima ta henki. Še kieli on mäntylöissä ta šammalissa, kut paissah miun kera karjalakši mečäššä. Kantelen lumuojih ta nuorih iänih peittäytyy rahvahan kieli. Karjalan kieli heijaštuu järveh kirpuojah ruškieh pihlajah. Karjalan kieli eläy taitomiehen Vitali Dobrininin taulušša, kumpasešša ämmöni on piiruššettu karjalaisena lapšena ta karjalaisena vanhukšena. Karjalan kieli še on elämän virtuamista, havun tuokšuo, huavehie talvešta tai kešäštäki. Karjalan kieltä tajuot, konša lennät šukšiloilla mäjeltä päiväsen šäteistä läpi. Karjalan kieli še on veräjä toiseh muajilmah, kumpasešša voit ajatella toisin tavoin.