Karjalan kieli eläy – kaheskymmenesviijes starina vienankarjalaksi

Laura Huovinen, Kuivajärvi – Hämeenlinna Pasta päivän mualla Vienan suvastu heitä vähäsen sanelen siula sanasen otan ottehen Kalevalan. Meän kieli kasvau tiälä pikkarasen meččäkumbusen piälä. Tuttavu on miun troppu dorogu sitä tulou lapsi myöte jallat pikkaraset meččäh astuu marjua mättähältä maistau. Opastan kielty karjalan lapselle miun pajatan.

Karjalan kieli eläy – kaheskymmenesnelläs starina vienankarjalaksi

Zinaida Ustjugova, Sohjanankoški Kerron vanhempieni pereheštä Terveh! Miun nimini on Zinaida Ustjugova (Kannoeva). Mie olen šyntyn Nisan kyläššä vuotena 1947. Kylä on Piäjarven rannalla. Meilä oli šuuri pereh: ämmö, muamo, tuatto. Tuatolla ta muamolla oli šeiččemen lašta – viisi tytärtä ta kakši poikua. Tuatto ruato kolhosin johtajana, muamo ruato leipomošša. Nisašša kaikki eläjät, šuuret tai Read more about Karjalan kieli eläy – kaheskymmenesnelläs starina vienankarjalaksi[…]

Karjalan kieli eläy – kaheskymmenestoini starina vienankarjalaksi

Leena Ahippainen, Oulu Mie olen šuomalaini ta karjalaini Terveh. Mie olen šuomalaini tai karjalaini, vaikka mie iče olen oululaisšyntyni. Miun tuatto on Seppo Ilmarini ta hiän ukko ta ämmö ollah Karjalašta. Meijän šuku Šuomešša on šuuri. Miula on kolmekymmentä šeukkuo tuaton šuvusta. Mie olen iloni ta tykkyän, jotta miula on monta DNA-šeukkuo Karjalašša ta Šuomešša. Read more about Karjalan kieli eläy – kaheskymmenestoini starina vienankarjalaksi[…]

Karjalan kieli eläy – kaheskymmenes starina vienankarjalaksi

Irma Aleksejeva, Kalevala – Kitee Karjalan kieli koko ajan on ollun miun elämäššäni. Toičči šitä on vähemmän, toičči on enämmän. Ka pyrin ših, jotta še aina olis šiinä. Mielelläh kačon karjalankielisie uutisie ta programmoja, luven Oma Mua -lehtie, kuuntelen karjalankielistä ratijuo. Konša kerkien, ošallissun karjalankielisih ta Karjalah liittyjih tapahtumih. Pakajan ta viestittelen karjalankielisien yštävien kera Read more about Karjalan kieli eläy – kaheskymmenes starina vienankarjalaksi[…]

Karjalan kieli eläy – yheksästoista starina vienankarjalaksi

Raisa Kundozerova (Isakova), Sohjanankoški, Louhen piiri Miun pereh Miun ämmö Vasilisa Kannoeva (Borodkina) oli šyntyn vuotena 1892 Oulankašša. Pereh oli šuuri, kaikki puajittih karjalan kielellä. Hänen mieš Kannoev Oleksei oli Koštovuarašta. Heijän pereheššä synty viisi tytärtä – Okku, Anni, Jouki ( miun muamo), Sohja, Katti ta yksi Ilja-poika.Oleksei mečašti, kalaisteli. Ämmön kera piettih äijä šiivattua: Read more about Karjalan kieli eläy – yheksästoista starina vienankarjalaksi[…]

Karjalan kieli eläy – kaheksastoista starina vienankarjalaksi

Maikki Spitsina, Petroskoi Muamonkieli on kaunehin Viena on miun kantatuattojen kieli. Šitä on käytetty ilmasen ikäh muamoni šuvušša. Miun ämmö Santra Remšujeva on niitä viimesie starinankertojie ta hänen šuušta on pantu muistih monta monituista starinua ta lauluo. Hiän joka ilta laulo miula vanhoja runoja ta kerto kummallisista šeikkailuista, konša mie lapšena olin ämmöläššä kešälomalla. Miun Read more about Karjalan kieli eläy – kaheksastoista starina vienankarjalaksi[…]

Karjalan kieli eläy – seiccemestoista starina vienankarjalaksi

Anja Suvanto, Oulu Muamon tuaton luona pikkutyttärenä Muamo lähti käymäh oman tuaton luona miun keralla polkupyörällä silloin kun olin 6 vuuvven ikäni. Issuin 25 km pyörän telinehellä, muamo polki ta polki. Pehmiet tien kohat ta vastamuat assuttih. Molommat vaipuma kokonah itkuo vailla. Lopulta olimma Lapin liänin puolella Ranuan Kelankylässä. Muamon čikot Anni ta Maija oltih Read more about Karjalan kieli eläy – seiccemestoista starina vienankarjalaksi[…]

Karjalan kieli eläy – kuuvvestoista starina vienankarjalaksi

Pirjo-Liisa Kotiranta / Ananien Iivanan Puavon Leon Pirjo (Järvenpää) Vienankarjala miun kieleni? Vienankarjalan kieli on ollun miun elämäššä aina, onnakko aina mie en ole tietän šitä. Mie tiesin, jotta miun tuaton tuatto oli šyntyn Uhtuolla vuotena 1865. Iče mie kävin Uhtuolla kostissa vuotena 2005. Šielä hyö paistih vienankarjalakši, mie pakasin šuomekši. Hyvin myö malttoma. Konša Read more about Karjalan kieli eläy – kuuvvestoista starina vienankarjalaksi[…]