VIENANKARJALAN PAKINAKLUPI

Nyt on oivallinen mahdollisuus opiskella vienankarjalaa kotoa käsin. Olga Karlovan pitämä pakinaklupi alkaa ke 12.1 2022. Alla on Olgan tiedote klupista. Tulkaa mukaan elvyttämään vienankarjalaa! Tulkua terveh vienankarjalan pakinaklupih Kiirehämmä tiijottua, jotta pakkaiskuušta alkuan karjalan elvytyšprojekti pitäy pakinaklupie vienankarjalakši. Kučumma klupih kaikkie, ket tahotah hivuo omua karjalan pakinaneruo! Vienankarjalan pakinaklupissa luvemma erimoisie tekstijä, luajimma šanaharjotukšie Read more about VIENANKARJALAN PAKINAKLUPI[…]

VIENANKARJALAA VERKKO-OPETUKSENA

Vienankarjalaa on mahdollista opiskella etänä kotoa. Kalliolan kansalaisopistossa on tarjolla kolme eri tasoista vienankarjalan kurssia. https://opisto.kalliola.fi/kurssit/karjalan-kieli/ Jokaiselle kurssille olisi hyvä saada lisää opiskelijoita, jotta kurssit jatkuisivat. Karjalan kieli on uhanalainen kieli. Sen vuoksi olisi tärkeää, että kaikki kielen oppimisesta kiinnostuneet osallistuisivat tarjolla oleviin opiskelumahdollisuuksiin. Karjalan kieltä voi opiskella myös Itä-Suomen yliopistossa. Karjalan kielen elvytysohjelmaan sisältyviä Read more about VIENANKARJALAA VERKKO-OPETUKSENA[…]

KIRJOITUKSIA KARJALAKSI

KARJALAN KIELEN VIIKON aikana julkaistuja tekstejä ja runoja on luettavissa Karjalan kieli eläy -sivustolla ja Karjalan Sivistysseuran Uutistsuppu -sivuilla. Tuotoksia löytyy vienankarjalaksi, suvikarjalaksi ja livvinkarjalaksi. Pohjois-Viena -seuran facebook -sivuilta löytyy kirjoituksia vienankarjalaksi. Käykääpä lukemassa!

MUHAHUS – viikonloppuleiri siirtyy ensi vuoteen

Karjalan kielen elvytyshankkeeseen sisältyvä Muhahus – viikonloppuleiri vienakarjalaksi päätettiin siirtää vuoden 2022 puolelle Oulun koronatilanteen vuoksi. Leiri aiottiin pitää 11.-12.12 Aleksinkulmassa. Toivotaan, että tilanne on parempi kevätpuolella. Ajankohdasta ilmoitetaan, kun asiat selviävät. Karjalan kielen elvytyshanketta koordinoi Itä-Suomen yliopisto Joensuussa.