30.3.2013

Pohjois-Viena -seura

SEURAN PERUSTAMINEN

Pohjois-Viena -seura on perustettu kesäkuun 24. päivänä vuonna 1992 Oulussa.

Seura on Karjalan Sivistysseura ry:n alaosasto.

Pohjois-Viena -seuran perustajina oli joukko lähinnä Oulun seudulle muuttaneita Vienan Karjalan pakolaisia ja heidän jälkeläisiään. Perustamisajatuksen toi ensimmäisenä esille Aleksanteri Kotkansalo (Sergejeff), joka oli syntynyt Kiestingin Kokkosalmessa. Muita Vienassa syntyneitä perustajajäseniä ovat Jere Takalo, Zinaida (Senja) Seppänen, Ilmari Homanen, Antti Rohkimainen ja Katri Suvanto.

Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Anja Suvanto ja varapuheenjohtajaksi Ville Rohkimainen.

JÄSENISTÖ

Seuraan kuuluu noin 270 jäsentä, joiden sukujuuret ovat Vienan Karjalan pohjoisosista ja muualta Vienasta. Seurassamme toimii aktiivisesti myös karjalaisuuden ystäviä, joilla ei ole sukusiteitä Vienaan. Kaukaisimmat jäsenistä asuvat Kanadassa, Yhdysvalloissa, Englannissa, Itävallassa, Saksassa ja Ruotsissa.

SEURAN TARKOITUS

Pohjois-Viena -seuran tarkoituksena on toimia Suomessa, Ruotsissa ja Pohjois-Vienan alueella edelleen elävien karjalaisten sukujen keskinäisenä yhdyssiteenä sekä vaalia Pohjois-Vienan kulttuuria ja perinteitä niin Suomessa, Ruotsissa kuin Karjalassakin.

SEURAN TOIMINTA

Alusta alkaen Pohjois-Viena -seura on pyrkinyt toimimaan yhteistyössä Vienan Karjalassa ja Suomessa olevien karjalaisten seurojen kanssa. Pääasialliset yhteistyökumppanit Vienassa ovat olleet Kiestingin ja Pääjärven Karjala-seurat ja Suomessa Karjalan Sivistysseura ry, Kuusamo-Viena -seura sekä KSS:n Kemin alaosasto.

JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Kun haluat liittyä Pohjois-Viena -seuran jäseneksi, ole ystävällinen ja ota yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin puhelimella tai sähköpostilla. Jäseneksi ovat tervetulleita kaikki vienalaisuudesta kiinnostuneet sukujuurista riippumatta.

JÄSENMAKSU

Kun olet ilmoittanut haluavasi liittyä seuraan, saat pankkisiirtolomakkeen jäsenmaksua varten.

Jäsenmaksut ovat seuraavat:

15 €/henkilö ja lisäksi 5 € kultakin aikuiselta perheenjäseneltä

20 € perhemaksu, sisältäen alaikäiset lapset

100 € ainaisjäsenen maksu