Vuosikokous la 24.2.2024

Pohjois-Viena -seuran vuosikokouksessa tuli muutoksia johtokunnan kokoonpanoon.

Erovuoroiset johtokunnan jäsenet Mirja Hietala ja Ville Rohkimainen luopuivat johtokuntapaikoistaan, samoin myös Anja Suvanto.

Anja Suvanto on toiminut seuran puheenjohtajana, sihteerinä, johtokunnan jäsenenä sekä useissa toimikunnissa.

Ville Rohkimainen on toiminut seuran varapuheenjohtajana, johtokunnan jäsenenä sekä useissa toimikunnissa.

Mirja Hietala on toiminut johtokunnan jäsenenä sekä useissa toimikunnissa.

Suuret kiitokset heille kaikesta työstä Pohjois-Viena -seuran hyväksi!

Mirja Hietalan tilalle valittiin Pirjo Haurinen, Ville Rohkimaisen tilalle Samppa Rohkimainen ja Anja Suvannon tilalle Helvi Alaviitala.

Toivotamme heidät kaikki tervetulleiksi johtokuntatyöhön!