VIENANKARJALAN ALKEIDEN VERKKOKURSSI KALLIOLAN KANSALAISOPISTOSSA SYKSYLLÄ

Karjala alkeet, verkko-opetus
122410
Lähtötaso 0. Tavoitetaso A1.1.

Tutustumme karjalaisiin kirjaimiin ja äänteisiin sekä opimme kielen perusrakenteita. Puhumme myös Karjalasta ja karjalaisten arkielämästä.

Aihepiirit: tervehdykset, tutustuminen, viikonpäivät, perhe ja koti, päiväjärjestys, kellonajat, ruoka ja juoma.

Rakenteet: verbin persoonapäätteet, negatiivinen lause, kysymyssanat, adjektiivit, paikallissijat, partitiivi.

Oppikirja: Olga Karlova: Vienankarjalan alkeiskuršši

Syyslukukausi
10.9.–3.12.2024 (Kertoja: 12)

Päivä ja kellonaika: Ti 18:00–19:30
Opettaja: Aleksandra Soloveva
Opetuspaikka: Verkko-opetus

Ilmoittautuminen on avoinna
Kurssimaksu 91,00 €
Vapaita paikkoja

https://opisto.kalliola.fi/

opisto@kalliola.fi

p. 010 279 5080