ILOINI KEŠÄŠUOVATTA PIETTIH


Villa Vienašša Oulušša myö pruasnuima iloista kešäšuovattua 8.6.2024.

Enšin oli pravoslaunoi vesiristi – vejen šiunavuš časoun’an ieššä ta šiitä Loimu -tulisijan
šiunavuš ei etähänä časoun’ašta.
Vihma yllätti meitä, ka onnakko puoli tuntie vihmo ta šiitä päivä rupei paistamah.


Pohjois-Viena -šeuralla oli prokrammua. Vienankarjalan kerhon tytöt luvettih
vienankarjalakši runot Ken šöi kešävoin ta Kolo-kolo-kotašie. Vorssa täti Monika huiskutti
kaikki mit laulušša šaneltih. Tuttavie kisoja Piiri pieni pyöriy ta Röskytä rös kisattih. Enni
šoitti viululla Huovini Juššin Hietajärvivalssin ta vienalaisen Poropolkan.


Meijän šeuran prokramman lisäkši laulo viijen henken ryhmä šuomekši ta livvinkarjalakši.
Šuomekši kuultih štarina Äiti mua. Kaikin yheššä lauloima šuomekši, vienan- ta
livvinkarjalakši.


Pohjois-Viena -šeuran naiset oli šriäpitty makiet sankit ta monenmoiset piiruat.
Pruasniekašša kävi noin kuušikymmentä inehmistä.

Meilä oli mukava karjalais-šuomelaini kešäšuovatta!