TEEILTAPÄIVÄ LA 27.1.2024 KLO 12

Pohjois-Viena -seuran teeiltapäivä on lauantaina 27.1.2024 klo 12

Myllyojan Nuorisotalolla, Karvarinaukio 11, Oulu.

Timo Leskelä kertoo omasta Luukkosen suvustaan (1. osa).

Laulamme yhdessä. Kahvit, teet ja tarjoilut omakustanteisesti. Pidämme arpajaiset.

Tervetuloa!

Pohjois-Viena -šeuran čäijyiltapäivä on šuovattana 27.1.2024 klo 12

Myllyojan Nuorisotalošša, Karvarinaukio 11, Oulu.

Timo Leskelä šanelou omašta Luukkosen šuvuštah (1. oša).

Laulamma yheššä. Voit oštua kahvie, čäijyö ta sriäpnyä. Noššamma niise arpua.

Tulkua terveh!