VIENANKARJALAN PAKINAKLUPI

Nyt on oivallinen mahdollisuus opiskella vienankarjalaa kotoa käsin. Olga Karlovan pitämä pakinaklupi alkaa ke 12.1 2022. Alla on Olgan tiedote klupista. Tulkaa mukaan elvyttämään vienankarjalaa!

Tulkua terveh vienankarjalan pakinaklupih

Kiirehämmä tiijottua, jotta pakkaiskuušta alkuan karjalan elvytyšprojekti pitäy pakinaklupie vienankarjalakši. Kučumma klupih kaikkie, ket tahotah hivuo omua karjalan pakinaneruo!

Vienankarjalan pakinaklupissa luvemma erimoisie tekstijä, luajimma šanaharjotukšie ta pakajamma eri teemoista.  Klupin ruanta tapahtuu Zoomissa ta vetäjänä on Olga Karlova. Enšimmäini vaštauvunta on 12.1. 17.30–19.00 aikah. Lisätietuo ta ilmottautumiset 10.1.2022 šuaten: olga.karlova(at)uef.fi

Hyvyä Roštuota ta lykkyö uuteh 2022 vuoteh!