POHJOIS-VIENA -SEURAN TEEILTAPÄIVÄ la 4.5.2024

POHJOIS-VIENA -SEURAN TEEILTAPÄIVÄ on lauantaina 4.5.2024 klo 12
Aleksinkulman Isossa Hansassa, Aleksanterinkatu 9, Oulu.


Sami Kallio kertoo Martinniemen Karjalakerhoista v.1929 – 1945.
Laulamme yhdessä. Enni Manninen soittaa viulua. Kahvit, teet ja tarjoilut
omakustanteisesti. Pidämme arpajaiset.
Tervetuloa!

POHJOIS-VIENA -ŠEURAN ČÄIJYILTAPÄIVÄ on šuovattana 4.5.2024 klo 12
Alekšinkulman Isošša Hanšašša, Alekšanterinkatu 9, Oulu.


Sami Kallio šanelou Martinniemen Karjalakerhoista v. 1929 – 1945.
Laulamma yheššä. Enni Manninen šoittau viululla. Voit oštua kahvie, čäijyö ta
sriäpnyä. Noššamma niise arpua.
Tulkua terveh!