Karjalan kieli eläy – nelläs starina vienankarjalaksi

Julia Filippova, Vuokkiniemi

Mie olen karjalaini

Konša olin 5-vuotini, vanhemmat paistih karjalan kielellä omie aseitah. Mie ymmärrin kaikki.

Konša miula oli 20 vuotta, kun kävin Šuomešša halusin paissa šuomekši näin, jotta muut ihmiset ei huomattais miun karjalan kieltä.

Nyt miula on 42 vuotta ta mie šuvaičen muamonkieltä ta tahon paissa omalla kielellä. Mie ruan Vuokkiniemen Kylätalošša ta šielä piäasie on elvyttyä karjalan kielen. Miun harraššuš on karjalan kulttuuriseura ”Viena” ta meijän yhtehini tahto on säilyttyä karjalan kielen omašša muašša. Karjalan kieli on šytämeššä ta elämäššä.