KARJALAN KIELEN ELVYTYS JATKUU

Karjalan kielen elvytys Itä-Suomen yliopistolle

16.12.2020

Karjalan kieli on suomen läheisin sukukieli, jota on puhuttu Suomessa yhtä kauan kuin suomeakin. Kieli on kriittisesti uhanalainen, mutta sen elvyttämiseksi ja voimaannuttamiseksi tehdään töitä. Karjalan kieltä ja kulttuuria voi opiskella sivuaineena Itä-Suomen yliopistossa, ja yliopisto on myös karjalan kielen tutkimuksen keskus. Vuoden 2021 alusta myös karjalan kielen elvytys siirtyy yliopiston vastuulle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Itä-Suomen yliopistolle valtionavustuksen käytettäväksi karjalan kielen elvyttämisohjelmaan vuosina 2021–2022. Ohjelman perustana on 
karjalan kielen ja muiden vähemmistökielten tutkimuksen tuottama tieto. Yliopisto toimii yhteistyössä kieliyhteisön kanssa kaikki karjalan murteen huomioiden.

Kaksivuotisen rahoituksena aikana
•    järjestetään karjalankielistä toimintaa
•    kehitetään karjalan kielen ja kulttuurin opetusta ja asiantuntijoiden koulutusta
•    tuotetaan oppimateriaaleja ja muita julkaisuja
•    tuetaan karjalan murteiden kirjakieliä ja niiden sanastotyötä
•    kehitetään kieliteknologisia apuvälineitä karjalan kielen tarpeisiin sekä
•    edistetään kielen elvyttämiseen ja opetukseen liittyvää tutkimusta.


Lisätietoja:
Humanistisen osaston johtaja Risto Turunen, risto.turunen(at)uef.fi, 029 445 2706
Professori Helka Riionheimo, helka.riionheimo(at)uef.fi, 029 445 2706