TEEILTAPÄIVÄN PERUUNTUMINEN

Tammikuun 23. päivälle klo 12 Aleksinkulmaan Oulussa suunniteltu teeiltapäivä perutaan koronarajoitusten vuoksi. Aleksinkulma on suljettu ja yli kymmenen hengen kokoontumisia ei suositella. Koronarajoitukset määrittävät myös helmikuun 20. päivälle suunnitellut vuosikokouksen ja kalevalaisen teeiltapäivän pitämisen. Seurataan, mitä tapahtuu ja toimimme ohjeiden ja suositusten mukaan! Pysytään terveinä!

Vienankarjalan verkkokurssi

Vielä ehdit mukaan aloittamaan vienankarjalan opiskelun helposti kotona Skypen välityksellä! Ensimmäinen tunti on torstaina 14.1 klo 17-18.30. Karjalan kielen alkeet verkossa Järjestäjä: Kalliolan kansalaisopisto Paikka: Verkkokurssi Kurssimaksu: 78,00€ Opettaja: Ekaterina Kuzmina, FM Kurssin kuvaus: Taso A1.1. Lähtötaso 0. Tutustumme karjalaisiin kirjaimiin ja äänteisiin sekä opimme kielen perusrakenteita. Puhumme myös Karjalasta ja karjalaisten arkielämästä. Aihepiirit: tervehdykset Read more about Vienankarjalan verkkokurssi[…]

KARJALAN KIELEN ELVYTYS JATKUU

Karjalan kielen elvytys Itä-Suomen yliopistolle 16.12.2020 Karjalan kieli on suomen läheisin sukukieli, jota on puhuttu Suomessa yhtä kauan kuin suomeakin. Kieli on kriittisesti uhanalainen, mutta sen elvyttämiseksi ja voimaannuttamiseksi tehdään töitä. Karjalan kieltä ja kulttuuria voi opiskella sivuaineena Itä-Suomen yliopistossa, ja yliopisto on myös karjalan kielen tutkimuksen keskus. Vuoden 2021 alusta myös karjalan kielen elvytys Read more about KARJALAN KIELEN ELVYTYS JATKUU[…]

Karjalan kieli eläy – kaheskymmenesviijes starina vienankarjalaksi

Laura Huovinen, Kuivajärvi – Hämeenlinna Pasta päivän mualla Vienan suvastu heitä vähäsen sanelen siula sanasen otan ottehen Kalevalan. Meän kieli kasvau tiälä pikkarasen meččäkumbusen piälä. Tuttavu on miun troppu dorogu sitä tulou lapsi myöte jallat pikkaraset meččäh astuu marjua mättähältä maistau. Opastan kielty karjalan lapselle miun pajatan.

Karjalan kieli eläy – kaheskymmenesnelläs starina vienankarjalaksi

Zinaida Ustjugova, Sohjanankoški Kerron vanhempieni pereheštä Terveh! Miun nimini on Zinaida Ustjugova (Kannoeva). Mie olen šyntyn Nisan kyläššä vuotena 1947. Kylä on Piäjarven rannalla. Meilä oli šuuri pereh: ämmö, muamo, tuatto. Tuatolla ta muamolla oli šeiččemen lašta – viisi tytärtä ta kakši poikua. Tuatto ruato kolhosin johtajana, muamo ruato leipomošša. Nisašša kaikki eläjät, šuuret tai Read more about Karjalan kieli eläy – kaheskymmenesnelläs starina vienankarjalaksi[…]

Karjalan kieli eläy – kaheskymmenestoini starina vienankarjalaksi

Leena Ahippainen, Oulu Mie olen šuomalaini ta karjalaini Terveh. Mie olen šuomalaini tai karjalaini, vaikka mie iče olen oululaisšyntyni. Miun tuatto on Seppo Ilmarini ta hiän ukko ta ämmö ollah Karjalašta. Meijän šuku Šuomešša on šuuri. Miula on kolmekymmentä šeukkuo tuaton šuvusta. Mie olen iloni ta tykkyän, jotta miula on monta DNA-šeukkuo Karjalašša ta Šuomešša. Read more about Karjalan kieli eläy – kaheskymmenestoini starina vienankarjalaksi[…]

Karjalan kieli eläy – kaheskymmenes starina vienankarjalaksi

Irma Aleksejeva, Kalevala – Kitee Karjalan kieli koko ajan on ollun miun elämäššäni. Toičči šitä on vähemmän, toičči on enämmän. Ka pyrin ših, jotta še aina olis šiinä. Mielelläh kačon karjalankielisie uutisie ta programmoja, luven Oma Mua -lehtie, kuuntelen karjalankielistä ratijuo. Konša kerkien, ošallissun karjalankielisih ta Karjalah liittyjih tapahtumih. Pakajan ta viestittelen karjalankielisien yštävien kera Read more about Karjalan kieli eläy – kaheskymmenes starina vienankarjalaksi[…]