Karjalan kieli eläy – viijestoista starina vienankarjalaksi

Miitrei-pojan karjalan pakinat. MuhahaOlga-muamo ta Pekka-tuatto (Jovenšuu) Miitrei on nellävuotini koissa karjalakši pakasija poika. Olemma kuta mitäi Miitrein pakinoista pannun talteh. Eryähät niistä nyt šuatta lukie alahuana: Kakši vuotta täytettyö Miitrei ilahutti meitä vanhempie enšimmäisellä karjalankielisellä starinallah. Olima miän kämpän rannašša lähöššä verkkoloilla: Olipa kerran mamma. Hiän souti airoloilla. Pappa laskou verkot. Miitrei kaččou. Šamana šykyšynä olima mečäššä Read more about Karjalan kieli eläy – viijestoista starina vienankarjalaksi[…]

Karjalan kieli eläy – nellästoista starina vienankarjalaksi

Aino Melentjeva, Amman (Jordan) Mi miula on karjalan kieli? Miun karjalan kieli on karjalaiset juuret, lapšuuteni onnelliset vuuvvet karjalaisešša pereheššä ta kokonaini miun elämä. Mieleššäni vieriy muisselmie…Talvisena pakkasena päivänä lähemmä ukkoni kera vejellä, lammilla. Ukko ašettau čunah šuuren vesikorvon. Issuttau miut šen piällä, lähemmä matkah avannolla… Lumi narisou ukkoni jalkojen alla. Ilta. Ukko lähtöy šinččih, Read more about Karjalan kieli eläy – nellästoista starina vienankarjalaksi[…]

Karjalan kielen päivä 27.11.2020

Hyvää karjalan kielen päivää karjalan kielen kolmella päämurteella: eteläkarjalaksi, livvinkarjalaksi ja vienankarjalaksi. Hyviä karjalan kielen pruazniekkua! Olgah joga päiviä karjalan kielen päivä! Hyviä karjalan kielen pruazniekkua! Roikkah joga päiviä karjalan kielen päivy! Hyvyä karjalan kielen pruasniekkua! Olkah joka päivä karjalan kielen päivä! Pruazniekkapiänä stolat on katettu. Pruazniekkupiän stolat on katettu. Pruasniekkapiänä stolat on katettu.

Karjalan kieli eläy – kolmastoista starina vienankarjalaksi

Maria Kundozerova, Petroskoi Rahvahan viisahutta Kaikenmoista mukavua šattuu vaštah arkistokokoelmie šelaillešša. Šivuilta huohkuu 1980-luvun elävä ta makie karjalan kieli. Kiestinkin šeuvun karjalaiset on oltu šanavaisie – šana šuušta lähtöy, et tavoita. Täššä on muutoma esimerkki paikallista viisahutta: Ihmini on kakši kertua hupetti – pienenä ta šuurena. Ihmisellä on kakši radosnoita (iloista) päivyä: piäššä miehellä – Read more about Karjalan kieli eläy – kolmastoista starina vienankarjalaksi[…]

Karjalan kieli eläy – kahestoista starina vienankarjalaksi

Olga Lehtinen, Koštamuš Karjalan kieli – mamman ta papan kieli Karjalan kieli! Olet mamman ta papan kieli. Kuin kallis šie miula olet ta vuosi vuuvvelta olet vielä kallehempi. Pakajan koissa mamman kera. Tämä on še uarreh, mitä emmä šäilyttän lapšilla ta lapšenlapšilla. Pakajan mie ni punukka-tyttölöillä kotikarjalua ta olen tyytyväini, jotta ymmärretäh. Vaššatah venäjäkši ta Read more about Karjalan kieli eläy – kahestoista starina vienankarjalaksi[…]

Karjalan kieli eläy – yhestoista starina vienankarjalaksi

Irina Zaitseva, Petroskoi Karjalan kieli miun elämäššä Terveh! Mie olen Irina Zaitseva, olen 33 vuotta vanha. Mie ruan Oma Mua -leheššä. Karjalan kieli tuli miun elämäh vuotena 2014, kun rupesin kiinnoštumah karjalaisista juuristani ta käymäh karjalan kielen kurššiloilla Petroskoissa. Enšin kieli näytti tosi vaikielta, en ymmärtän ušeita aseita. Ka mie en tahton kieltäytyö opaštumisešta. Päinvaštoin Read more about Karjalan kieli eläy – yhestoista starina vienankarjalaksi[…]

Karjalan kieli eläy – kymmenes starina vienankarjalaksi

Mari Rajamaa, Helsinki Karjalan kielen merkityš miun omašša elokšešša Mie olen Iivanan Iivanan Iivanan Muarie. Olen šyntyn Putašjärven pitäjäššä pohjosešša Šuomešša. Kuitenki olen aina tietän, jotta miun šukujuuret ollah kahen ämmön ta yhen ukon puolelta Pistojärven Šuvannon ta Kiimašvuaran kylissä Vienan Karjalan pohjosešša ošašša. Miun ämmöni Kat´t´i kannettih Kiimašvuarasta Šuomeh tuohikesselissä kešällä 1924, konša hiän Read more about Karjalan kieli eläy – kymmenes starina vienankarjalaksi[…]

Karjalan kieli eläy – yheksäs starina vienankarjalaksi

Helvi Alaviitala, Oulu Pororaito ta muita ajatukšie On šykyšykešä miun kotikyläššä Putašjärven Šuvannošša. Porot on keräyvytty pelloilla šyömäh vihantua heinänkašvuo. Kevyällä šyntynyöt vašat on kašvettu ta šeuruavat vuatimie, heijän emieh. Vašat käyväh ielleh harvoin imömäššä maituo emän nännistä. Šamoin oltih asiet Vienašša, Kiimasvuaran eli Närhilän kyläššä vielä 1900-luvun alušša, konša muamon pereh sielä eli. Poroja Read more about Karjalan kieli eläy – yheksäs starina vienankarjalaksi[…]